Alle Teller! - Kartleggingstester

Pris: 250 kr

Forside Alle Teller!

Håndbok med USB-kort med tester for kartlegging av barns talloppfatning og tallforståelse for 1-10 trinn, utviklet av Professor Alistair McIntosh fra University of Tasmania. Materialet er tilpasset skandinaviske forhold.
Les mer under "Vurdering og kartlegging" i menyen under valget Grunnskole.

 
Antall
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring