Novemberkonferansen 2015

Novemberkonferansen 2015 ble arrangert 24. og 25. november, på Scandic Lerkendal Hotel i Trondheim.

Tema for konferansen var Meningsfull matematikk for alle.Meningsfull Matematikk for alle

 

Vi legger fortløpende ut presentasjonene fra plenum, halvplenum og verksteder.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring