Spørsmål og svar

De fire regneartene

Hei! Jeg lurer på om det eksisterer noen god nettside, eller oppgavesamling med tekstoppgaver som omfatter de fire regneartene?

Det kommer jo an på hva en er ute etter og hvilket nivå vi snakker om.

En mulighet er grublisene på gratissiden Gruble nett: http://www.gruble.net/grubliser/grubliser-1.htm
På nettsidene til læreverkene er det også en del å hente.
Ellers finnes det internettsider der en må betale noe for å være medlem:
M+: http://www.mpluss.no/innhold4.html. Her kan du skrive ut en rekke aktiviteter for elevene, deriblant tekstoppgaver.

Skal vi gi et mer presist svar, bør vi nok vite noe mer om behovet.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring