Spørsmål og svar

Lokalt gitt eksamen

Forskrift til opplæringsloven sier at lokalt gitt eksamen kan gis med inntil to dager forberedelse. Hva anbefaler dere for matematikkfaget?

En eksamen bør i innhold og form stå i forhold til den måten elevene har arbeidet med matematikkfaget på gjennom året.
Er elevene gjennom året blitt vant til å undre seg over matematiske problemstillinger, forholde seg til åpne oppgaver og redegjøre både for prosessene de har gått gjennom og resultatene de har kommet fram til - inkludert resonnement og begunnelser - vil en eksamen med forberedelsestid være passende.
Har matematikkundervisningen i all hovedsak bestått i at elevene responderer på lærerens spørsmål og etter beste evne kopierer ferdige algoritmer som læreren har presentert, vil en eksamen uten forberedelsestid samsvare best med undervisningen.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring