Spørsmål og svar

Hvor er svarene på våre spørsmål

hvor er svarene på våre spørsmål

Klikk på spørsmålene i lista. Men, vi svarer ikke på spørsmål som er veldig spesifikke, eller ikke relevante å legge ut. Det må være av allmenn interesse. Svar som du kan finne like lett ved å google finner du ikke her.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring