Spørsmål og svar

Mangekanter

Jeg finner ingen sider med forklaring på hva slags figur de forskjelige mangekantene er. Har dere noen link?

Søk på "mangekanter" på nettet. Wikipedia har bl.a. noe om temaet.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring