Spørsmål og svar

Begrepslæring i matematikk

Jeg er veileder i matematikk i L.... Pedagogiske senter. På en samling vi hadde ble det diskutert dette med begrepslæring i Matematikk. Alle var enige om at bergreper er viktig. Det var litt ulikt syn på dette med bruke konsekvent begrepene Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon framfor pluss, minus, gange og dele. Har dere synspunkter på dette?

Jeg mener ja, forutsatt at barna/elevene får lov til å bruke sine egne begreper for det samme, til de er fortrolige og "adopterer" de matematisk korrekte begrepene.
For barna/elevene er disse begrepene språk av 2.orden, (jfr Marit Johnsen Høines), og dermed ikke  deres eget hverdagsspråk.

Gerd Bones

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring