Spørsmål og svar

Kengurukonkurransen

Er kengurukonkuranssen for klasser, nivågrupper eller individuelt?


Kengurukonkurransen er individuell, dvs. at det er den beste eleven pr. trinn som blir premiert. Men, vi ønsker jo at alle i klassen/trinnet skal delta, og at man gjør det til en fellessak. Vi trekker også en gruppepremie, da kan det være en hel klasse som får premie.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring