Spørsmål og svar

Brøkspill

hvordan spilles brøk spillet.

Et eksempel på brøkspill:

Fang brikker

Hvert par trenger én terning og 30 brikker.

  • Antall øyne utgjør nevneren i en stambrøk, slik at hvis de slår 5, blir brøken 1/5, hvis de slår 3 blir brøken 1/3. Hvis de slår 1 mister de denne runden.
  • Elevene tar såmange brikker fra brikkehaugen som brøken angir. Hvis første elev slår 5, skal han ta 1/5 av de 30 brikkene i haugen, altså6 brikker.
  • Da er det 25 brikker igjen i haugen. Hvis neste elev nåslår 3, skal han ta 1/3 av brikkene. Det går ikke nøyaktig, såeleven runder av nedover og tar 1/3 av 24 brikker, altså 8.
  • Mot slutten, når haugen blir liten, vil ikke elevene alltid kunne ta brikker. Hvis det for eksempel er fire brikker igjen og en spiller slår 5, skal han ta 1/5 av brikkene. Det går ikke, og dermed mister eleven runden sin. Hvis neste elev heller ikke kan ta noen brikker, er spillet ferdig.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring