Spørsmål og svar

Lage konkretiseringsmateriell

Jeg er på jakt etter en kort forskningsbasert artikkel som jeg kan bruke til å inspirere lærere som skal lage konkretiseringsmateriell til 1.-7. trinn. Kan dere tipse meg det? 

Elisabeth Rystedt & Lena Trygg på NCM, Sverige har bl.a.  skrevet en bok/et hefte om bruken av konkretiseringsmateriell (www.ncm.gu.se).
Et internett-søk gav også følgende side: http://www.ct4me.net/math_manipulatives.htm

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring