Spørsmål og svar

Kengurukonkurransen

Blir alle skolenes resultater offentliggjort, eller bare de beste? Må ALLE elever på et trinn delta, eller kan vi bare melde på enkeltelever som velger dette selv?

Det er bare de ti beste individuelle poengsummene av de som registrerer seg på nett, som blir offentliggjort i Kengurukonkurransen. Elevene er anonymisert i den offentlige listen. Ved å registrere alle resultatene får vi en tilbakemelding på om årets oppgavesett er for lett, for vanskelig eller akkurat passe. Vi er interessert i å vite hvilke oppgaver som var utfordrende og hvilke oppgaver mange elever klarte å finne riktig svaralternativ på. Slik informasjon er viktig når nye oppgavesett skal lages. Det er kun dette vi bruker denne informasjonen til.
Kengurukonkurransen er først og fremst en konkurranse som har til hensikt å stimulere elevers og læreres interesse for matematikk. Kengurukonkurransen er ingen prøve eller test på hva elever kan. Oppgavene er ikke valgt fordi elever i denne alderen skal eller bør kunne løse slike oppgaver. De er eksempler på hva det kan være bra å jobbe med. Læreren bør understreke for elevene at de ikke må få følelsen av at dette er noe de burde kunne, men at det er oppgaver som kan vekke nysgjerrighet og interesse. Alle elever må ikke delta, men jeg ville ha oppfordret alle til å delta ut fra det jeg har skrevet ovenfor. Hvis alle deltar, så gir det en fin mulighet, i etterkant av konkurransen, til å samarbeide og diskutere oppgavene i gruppa/klassen.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring