Spørsmål og svar

GeoGebra

Kan man spille GeoGebra fra internett?

GeoGebra er ikke et spill, men et gratis matematikkprogram. Det kan lastes ned herfra: http://www.geogebra.no/

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring