Spørsmål og svar

Kenguru-resultater på nett

Vi deltar i Kengurukonkurransen. Der blir vi bedt om å innhente tillatelse fra foreldrene ang. bruk av navn på internett. Men når dere anonymiserer elevene, har dere bruk for en slik tillatelse da? 

Godt poeng! Vi har ikke rettet teksten i heftene etter at vi endret registreringen. Så det er ikke tvingende nødvendig med tillatelse lenger. Men, det kan kanskje likevel være greit å informere foreldrene?

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring