Spørsmål og svar

Spille Chefrens Pyramide

Hvordan er det man kan spille chefferens pyrhamide? spill på datan som man gjør på skolen.

Dette spillet må kjøpes. Se www.alega.se

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring