Spørsmål og svar

Voksne og matematikkvansker

Vi er interessert i filmen der har om voksne og matematikkvansker. HVor får vi bestilt den ? 

Du mener kanskje "Når tall blir tull"...

Den finner du på denne siden: http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/sammensatte-larevansker/matematikkvansker/matematikkvansker-og-tilrettelegging/

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring