Spørsmål og svar

Kostnad ALLE TELLER på nett

Hei! Er det noen kostnad pr elev som deltar i "Alle teller", eller betaler vi eventuelt en fast sum for testen?

Det koster kr. 14 pr. lisens pr. år, dvs. pr. elev. 

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring