Spørsmål og svar

Alternativt lærerverk

Hei! Jeg har en elev som skal begynne på 3. trinn til høsten og som ikke kan følge resten av trinnets årsplan. Jeg har lyst til å bestille inn et annet lærerverk slik at det kan være motiverende å gjennomgå "gammelt" pensum om igjen. Mitt spørsmål er da: Hvilket lærerverk skal jeg kjøpe inn som har fokus på begreper og tallforståelse og regning? Flott hvis dere kan hjelpe meg.

Det er nok dessverre vanskelig å finne ett læreværk som vil passe til denne elevens behov. Du som lærer må nok velge oppgaver og aktiviteter fra ulike lærebøker og støttelitteratur for å hjelpe eleven til å få god tallforståelse. Vi vil oppfordre deg som lærer til å bruke "Alle Teller"  for å få tips til hvordan en kan arbeide grundig for å oppnå et godt tallbegrep, og hvordan en kan hjelpe elever bort fra misoppfatninger og misforståleser innenfor dette emnet.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring