Spørsmål og svar

Alle teller! på side 160

" Alle teller" på side 160 siste avsnitt: hvor en beskriver hvordan multiplaksjon kan modelleres; eks 38.7 modelleres ved at en først repesenterer 37 på brettet med tellebrikker i en farge osv... er det 37 eller 38 det skal stå her, jeg får ikke eksemplet til å stemme. mulig jeg mangeler noe under topplokket:) hadde vært topp om jeg kunne få svar på dette.

Du har funnet en trykkfeil i håndboka. Det skal stå ...." ved at en først representerer 38 på brettet med tellebrikker...."
Ideen er at elevene skal skjønne at 38x7 er det samme som 30 x7 pluss 8 x 7.
Håper dette var oppklarende!
Vi takker for hjelpa og skal rette opp dette i neste opplag vi trykker opp.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring