Spørsmål og svar

Tallinjer

Jeg er på jakt etter tallinjer fra 0-100 som kan brukes i undervisningssituasjoner. De skal brukes til ungdomsskoleelever og må være på en slik størrelse at en kan brette de ut på sin egen pult. Vet dere hvor jeg kan få tak i dette? 

Du kan forsøke f.eks.  http://www.okani.no/ eller http://www.arcol.no/ 

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring