Spørsmål og svar

Friske opp mattematikkunnskaper

Hvor kan voksne som gjerne vil friske opp mattematikkunnskaper fra videregående gå? Jeg innser at jeg trenger noe mer statisikk ol. i arbeidet, men finner få/ingen kurs for slikt.

Prøv www.vox.no

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring