Spørsmål og svar

Skal resultatet på nasjonale prøver telle på karakterkort?

Er det lov at resultatene på nasjonale prøver i mattematikk skal telle på karakterkortet ut denne terminen, og ha ganske stor betydning?

Hei,

Dette spørsmålet må du nesten rette til Utdanningsdirektoratet. Det er de som bestemmer det.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring