Spørsmål og svar

Hva betyr egentlig begrepsstruktur?

Hva betyr egentlig begrepsstruktur? Og hva er det? og hva gjør det? :)

Følgende er hentet fra boka "Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk", av Gard Brekke

"1.3 Begrepsstrukturer

Et karakteristisk trekk ved matematiske begreper er at de ikke har vokst fram isolert, men eksisterer i et nettverk av enkelte ideer. Vi kaller slike nettverk av ideer for begrepsstrukturer.
Strukturene gjør matematikken meningsfull og støtter opp under ferdighetene. Det at slike strukturer eksisterer, viser seg blant annet ved at en har evne til å rette noe når en har husket feil, og å overføre eller tilpasse prosedyrer en har lært i en sammenheng, til nye situasjoner."

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring