Spørsmål og svar

9-åring med dyskalkuli?

Vi har et fosterbarn på 9 år som jeg tror har dyskalkuli, men dette blir ikke tatt alvorlig av PPT-kontoret. Hvordan kan de finne ut om barnet har dyskalkuli? Og hvordan kan jeg presse dem til å gjøre noe aktivt med dette?

Dere må ta dette opp med barnets skole og matematikklærer. De skal evt. ta dette videre med PPT. 

Se også www.dysleksiforbundet.no

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring