Spørsmål og svar

Matematikkprogram

Det finnes engelsk-språklige matematikkprogram som "Mathematica", MatLab" etc. Finnes det noen norsk-utviklede programmer i samme kategori ? (Til bruk f.eks. i analytisk geometri, matematisk modellering og differensialregning)

Vi har dessverre ingen oversikt over matematikkprogram. Forsøk et søk på "matematikkprogram" på nettet.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring