Spørsmål og svar

Kan jeg melde på en liten gruppe (6 elever) til konkurransen?

Kan jeg melde på en liten gruppe (6 elever) til konkurransen? Skal elevene arbeide individuelt, eller kan de samarbeide 2 og 2?

Se svar under "Kengurukonkuransen:" lenger opp på lista.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring