Spørsmål og svar

Alle Teller!

Jeg ser dere anbefaler Alle teller! som kartleggingsmateriell for 1. - 10.trinn. Tenker dere at det er nok med den kartleggingen, eller ville dere brukt en annen test i tillegg til å kartlegge måling, statistikk og geometri?

"Alle Teller" tester kun elevene innen tallforståelse. Hvis du vil teste elevene innen de andre hovedområdene i læreplana må andre tester brukes.
"Alle Teller" er et redskap for læreren til å finne ut hva elevene har misforstått og om de har utviklet misoppfatninger. Det er ikke en normert prøve som skal brukes for å sammeligne elever med elever, eller klasser med klasser. Alle Teller er prøver på individnivå.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring