Matematikk i barnehagen - Idehefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt

Pris: 100 kr

Forside Barnehagehefte

Heftet er ment som inspirasjon for barnehager og førskolelærere som har lyst til å komme i gang med og som støtte til å utvikle sine egne planer, mål og tiltak for matematikk i barnehagen.
Heftet inneholder 25 matematikkaktiviteter som dekker intensjoner fra rammeplanen for barnehagen; området antall, rom og form.
Aktivitetene er prøvd ut og gjennomført i forbindelse med et kompetansehevingsprosjekt gjennomført i Trondheim Kommune. I heftet fins en kort oppsummering fra dette prosjektet.

Antall
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring