Spørsmål og svar

Matematikkvurdering for 1. trinn

Hei. Har dere noen matematikk undersøkelse for 1.trinn, for å vise hvor elevens nivå i ligger matematikk i 1. trinn?

Vi kan anbefale "Alle teller". Men, vi gjør oppmerksom på at testen omfatter tall og tallforståelse og ikke resten av hovedområdene. Det finnes også andre tester, men de har vi ikke grunnlag for å uttale oss om.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring