Spørsmål og svar

Når skal "Alle Teller" gjennomføres?

Jeg vil gjerne vite når i løpet av skoleåret Alle teller skal gjennomføres. Det er jo vanlig at ulike tester har en ca dato for skåringstidspunkt, men jeg klarer ikke å finne dette i Veiledningen.

Egentlig spiller det ingen rolle når på året dere velger å ta kartleggingstestene Alle Teller. Men i utgangspunktet er det tenkt at prøvene skal tas i starten av skoleåret. Resultatene som kommer ut av testene skal hjelpe læreren med å legge tilrette undervisninga til den enkelte elev slik at eleven får best mulig tilpassa matematikkopplæring resten av året. På slutten av skoleåret kan samme test kjøres på nytt for å se om eleven har forbedret seg.
Du kan ha som en grovregel at nivånummeret på testen følger klassetrinn. Eks at nivå 6 kjøres på 6. trinn. Men langt ifra alle i en klasse befinner seg på samme nivå. Da kan du kjøre test på lavere nivå for svakere elever for å finne ut hvor de har ramla av. Tilsvarende kan du kjøre mer avanserte prøver for flinke elever.
Håper dette var oppklarende.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring