Spørsmål og svar

Leksehjelp - lærebøker

Hei! Er far til to jenter i grunnskolealder. Hjelper til med lekser daglig, ønsker å veilede i henhold til læreplaner for de ulike trinnene. Har sjøl hovedfag i realfag fra UIB, men trenger lærebøker som viser hvordan skolen forklarer matte på trinnene. Finnes det lærebøker som jeg kan bruke - f.eks samme bøker som lærerne bruker. Jentene klager litt over at jeg ofte forklarer og løser oppgaver på andre måter enn de lærer på skolen ...... :o Mvh Trond 

Hei!
Er det ikke lurt å skaffe deg læreveiledningen til det læreverket jentene bruker? Der står det ofte mye nyttig til lærer i tilknytning til oppgavene, som jeg vil anta også er nyttig for deg som forelder?
Hvis du tenker på metodikkbøker for matematikklæring og har lyst til å sette deg inn i dette, er det andre bøker du kan bruke.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring