Spørsmål og svar

Eksamen 10. trinn. Geogebra..

Hei Har et par spørsmål angående eksamen 10. trinn. Geogebra: Hva er fornuftig undervisning på 10. trinn med tanke på geogebra. Et viktig punkt der er eksamen og hva som er tillatt med tanke på konstruksjon. Er alle metoder med geogebra tillatt, eller må det tenkes tilsvarende som man gjør når det konstrueres med passer. Vi har vært på litt forskjellige kurs og fått litt ulike inntrykk av hva som er tegning og hva som er konstruksjon. Et annet viktig spørsmål er jo også hva elevene bør lære på ungomdsskolen med tanke på videre bruk av geogebra på videregående skole Excel: Er det endringer der med tanke på formelutskrift og/eller elektronisk levering. Med hilsen Jan B.

Det er Eksamenssekretariatet i UDIR som er rette instanse for slike spørsmål, men generelt gjelder det for del 2 på eksamen (der alle hjelpemidler er tillatt) at

  • Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Vis hvordan du har kommet fram til svarene. Før inn nødvendige mellomregninger. Skriv med penn. 
  • I regnearkoppgaver skal du ta utskrift av det ferdige regnearket.
  • Husk å vise hvilke formler du har brukt i regnearket.
  • Hvis du bruker dynamisk geometriprogram, skal du skrive hva programmet heter, og du skal beskrive framgangsmåten.
  • Du skal levere utskrifter sammen med resten av besvarelsen

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring