Prosjekter

En stor del av Matematikksenteret sin virksomhet er ulike typer prosjekter. Noen prosjekter får vi som oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, mens andre prosjekter er kurs- og kompetansehevingsprosjekter på skoler rundt om i landet. I menyen er de ulike prosjektene/aktivitetene beskrevet.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring