Spørsmål og svar

Hva kan jeg spørre om?

Hva kan jeg spørre om?

Egentlig alt som har med matematikk, matematikkdidaktikk og undervisning å gjøre. Men, ikke leksehjelp eller rene matematiske spørsmål/oppgaver. Da anbefaler vi http://matematikk.org/orakel/

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring