Spørsmål og svar

Hva betyr figurtall?

Hva betyr figurtall?

Se artikkel i Wikipedia; http://no.wikipedia.org/wiki/Figurtall, eller Store Norske; https://snl.no/figurtall

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring