Undersøkende matematikk - aktiviteter

De følgende undervisningsopplegg er hentet fra heftet "Undersøkende matematikk - undervisning i videregående skole" av Anne-Mari Jensen og Kjersti Wæge.
I filmene kan du se fem av undervisningsoppleggene gjennomført i praksis. 

Opplegg:

  1. Innføring i uoppstilte likninger
  2. Uoppstilte likningssett
  3. Hundrekartet – mønster og bevis
  4. Andregradsfunksjoner i: introduksjon til andregradsfunksjoner
  5. Andregradsfunksjoner ii: Å utforske sammenhengen mellom funksjonsuttrykk og graf
  6. Andregradsfunksjoner iii: Areal og omkrets av rektangler
  7. Andregradsfunksjoner iV: nullpunkter til andregradsfunksjoner
  8. Andregradsfunksjoner V: nullpunkter og faktorisering
  9. Introduksjon til trigonometri
  10. Pytagoras’ setning


Filmer

Innføring i uoppstilte likninger - 18.50 min

 

Uoppstilte likningssett  -  28.23 min

 

Introduksjon til andregradsfunksjoner  - 24.12 min

Introduksjon til trigonometri - 24.06 min

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring