Andre Nasjonale senter

I tillegg til Matematikksenteret finst det 9 andre nasjonale senter som på ulike satsingsområde har nøkkelrollar for å utvikle kvaliteten på opplæringa.

Felles hjemmeside for de nasjonale sentrene: www.nasjonalesenter.no
Presentasjon av hvert av de andre 9 nasjonale sentrene i Norge:
 • NAFO-logo2
  Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO) bidrar til kompetanseutvikling i barnehagar, skolar, universitet, høgskolar og vaksenopplæringssentra.

 • Fremmedspråksenteret2
  Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) skal være et nasjonalt ressurssenter for fremmedspråk i grunnopplæringen og arbeide for at fremmedspråkopplæringen får høy kvalitet, blir tilpasset alle elever og gis et praktisk og variert innhold.

 • nasjonalt senter for kunst og kultur
  Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS) er eit nasjonalt ressurssenter for grunnskolen, vidaregåande opplæring, høgare utdanning og barnehagar. Målet er å styrke kunst og kultur i opplæringa.

 • Lesesenteret
  Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) er eit ressurssenter for lesing og leseopplæring og eit spesialpedagogisk kompetansesenter for lese- og skrivevanskar.
 • Naturfagsenteret
  Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret) skal vere eit nasjonalt ressurssenter for barnehage, grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring og lærarutdanning. Hovudoppgåva er å styrke kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elevar og lærarar.

 • Nynorsksenteret
  Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) skal vere eit nasjonalt ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa. Senteret skal ha som hovudoppgåve å leie og koordinere arbeidet med nynorsk i opplæringa, arbeidsmåtar og vurderingsformer.
 • Skrivesenteret2
  Skrivesenteret skal vere eit nasjonalt ressurssenter for skrivestimulering og opplæring i skriving i barnehage, grunnskole, vidaregåande opplæring, vaksenopplæring og lærarutdanning i Noreg. 

 

 • Læringsmiljøsenteret

  Læringsmiljøsenteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester. Senteret skal bidra til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken gjennom kompetanseutvikling og de skal bidra til å øke kvaliteten i læringsmiljø for barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne.
 • Logo Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
  Høgskolen i Bergen er vertskap for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Senteret skal jobbe med å synliggjøre og formidle sammenhengene mellom fysisk aktivitet, ernæring og læring. Senteret vart åpna i januar 2014.
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring