Spørsmål og svar

Gå bort fra engangsbøker

Hei Vår skole vurderer å gå bort fra engangsbøker i matematikk på alle trinn. Kjenner dere til skoler som kan dele erfaringer fra matematikkundervisning uten engangsbøker, eller kan dere gi oss noen tips og råd på annen måte?

Beklager, vi har ingen slik informasjon.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring