Spørsmål og svar

Gjennomføre alle teller på papir

Vi har tenkt til å gjennomføre alle teller på papir. Hvor på nettsiden finner jeg testene?

Testene finnes ikke på nettsiden vår, de ligger på en CD bak i håndboka Alle Teller! Den kan bestilles fra vår nettbutikk.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring