Spørsmål og svar

Korleis kan du sjå på eit tal om det er deleleg med 2, 3, 5 eller 11

  • Et tal er deleleg med 2 dersom og berre dersom det siste sifferet i talet er deleleg med 2.
  • Et tal er deleleg med 3 dersom og berre dersom tverrsummen til talet er deleleg med 3.
  • Et tal er deleleg med 5 dersom og berre dersom det siste sifferet i talet er 0 eller 5.
  • Et tal er deleleg med 11 dersom og berre dersom den alternerende tverrsummen til talet er deleleg med 11. (Døme: 838376 er deleleg med 11 ettersom 8-3+8-3+7-6 = 11 er deleleg med 11)

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring