Susanne Stengrundet

Susanne Stengrundet

Universitetslektor
Telefon: 73 55 11 77
Mobil: 991 61 932

Utdanning

  • Hovedfag i matematikkdidaktikk , Blindern, Oslo
  • Sekundarlehrer phil 2 , Universitet Zürich

Yrkeserfaring

  • 2012 -   Ansatt ved  Matematikksenteret
  • 2003 -   Engasjert ved matematatikksenteret (ressursperson /kursholder)
  • 1984 -   Trysil videregående skole
  • 1978 – 1984   Lærer på ungdomsskoler i Sveits

Mine oppgaver på senteret

  • Leder for GeoGebrainstitutt
  • Utvikle undervisningsopplegg for undersøkende matematikkundervisning i videregående skole
  • Skolering Videregående skoler
  • Fyr prosjekt
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring