Matteklubb, 5-åringer

Vi håper at matteklubben for 5- åringer vi bidra til at barna ser matematikken rundt seg. I tillegg håper vi at forventningene til skolematematikken utvides til å gjelde mer enn bare bøker, tall og regnestykker.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring