Spørsmål og svar

Liste over matematiske begreper

Har dere en liste over matematiske begreper fordelt etter Kunnskapsløftet kompetansemål for barnetrinnet?

Det har vi dessverre ikke, men det var en ide vi kanskje bør følge opp.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring