Tor Espen

Tor Espen Kristensen

Arbeidssted: Stord videregående skule
Adresse: Oppestølen1, 5412 Stord
Telefon: 53452036
Mobil: 90817204

Utdanning

Lektor med hovedfag i matematikk. Har i tillegg 60 studiepoeng i fysikk.

Yrkeserfaring:

Lektor ved Stord videregåande skule 2007 -
Høgskolelektor ved Høgskolen Stord/Haugesund 2000 - 2001, 2003-2007
Lektor ved Bremnes ungdomsskole 2001 - 2003
Stipendiat ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen 1997 - 1999

Kursledelses- og prosjekterfaring:

Har som ressursperson for Norsk GeoGebra institutt holdt en rekke kurs i bruk av GeoGebra.
Holdt innlegg på ulike konferanser med tema som 

  • matematiske kompetanser
  • problemløsning i matematikkfaget
  • bruk av digitale verktøy i matematikkfaget 
  • oppgavetyper

Er for tiden engasjert i prosjektet «Den virtuelle matematikkskolen» som er et prosjekt ved IKT-senteret hvor vi skal utvikle undervisningsopplegg for flinke ungdomsskoleelever slik at disse kan ta Matematikk 1T ved videregående skole.

Nøkkelkvalifikasjoner:

Bruk av digitae verktøy i matematikklæring.
Sertifisert GeoGebra-instruktør.
Har skrevet boken «GeoGebra for vidergående skole».
Har arbeidet som ePedagog i Hordaland Fylkeskommune.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring