Spørsmål og svar

Hvordan regner man regneartenes prioritet?

Når vi har et regnestykke med mange regneoperasjoner, prioriterer vi multiplikasjon og divisjon foran addisjon og subtraksjon.

Merk at vi kaller tallene vi adderer og subtraherer for LEDD.

Eksempel: 5 + 3 x 4 – 9 : 3.

Her har vi tre ledd: 5, 3 x 4 og 9 : 3.

V regner først 3 x 4 = 12 og 9 : 3 = 3

Da får vi dette regnestykket: 5 + 12 – 3 = 14

Parenteser endrer denne rekkefølgen:

(5 + 3) x 4 – 9 : 3.

Her skal vi multiplisere summen i parentesen (5 + 3) med fire, og regnestykket blir:

8 x 4 – 9 : 3 = 32 – 3 = 29.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring