Spørsmål og svar

Mattepakke

Jeg ser at dere har sagt at BSNorli har tatt mattepakken ut av sortimentet, men finnes det noe annet sted man kan få tak i denne?

Det finnes dessverre ingen leverandør som selger mattepakken komplett lenger etter at BSNorli tok den ut av sitt sortiment. Eneste mulighet er å bestille komponentene i mattepakken separat hos Norli eller en annen leverandør.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring