Spørsmål og svar

Matematikkfagene i vgs

Hva er forskjellen på Matematikk R1 og R2 og X. For hvilke tilfeller kan det være mer relevant å velge den ene kontra de andre?

R1 og R2 er begge programfag innen realfag. R1 tas vanligvis i Vg2, mens R2 vanligvis tas i Vg3.
Matematikken i R2 bygger på matematikken i R1 ( som igjen bygger på matematikken fra 1T på Vg1)
Men R2 har også noen emner som ikke er tatt opp i R1.
 
I regelverket for valg av programfag ligger det både krav til antall timer og krav til fordypning. R1+R2 vil tilfredsstille et krav til fordypning.
 
Faget X kan tas i «potten» for programfag. Det bygger på 1T og er spesielt beregnet for elever på Vg2 som velger R1.
Det som er spesielt er at det inneholder emner som tallteori og komplekse tall. Faget X vil ikke inngå i noen fordypning.
 
Ellers er det ikke så mange skoler som tilbyr X- faget, men en del elever tar det som privatister.
Både elever og privatister kan trekkes ut til en muntlig eksamen i faget.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring