Spørsmål og svar

Begreper i barnehagen

Hei.

Jeg jobber i barnehage og lurer på hva teorien sier om hvilke begreper vi bør bruke når vi jobber med de yngste barna (1-3 år). Sier vi sirkel eller runding?

Vi bruker de riktige begrepene, men korrigerer ikke barna dersom de sier runding. Det handler om 1. og 2. ordens språk. For barna er det ordet de kjenner fra hverdagssituasjoner helst "runding", mens det er fint om vi bruker det korrekte matematiske begrepet sirkel. Barna vil etter hvert bli så godt kjent med begrepet at de også vil ta det i bruk når de er fortrolige med begrepet.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring