Spørsmål og svar

Måling av maurtue

Heisann! Jeg er student på Høyskolen i Bergen, og går matematikk for småskoletrinnet. Vi skal løse en oppgave som går slik: En første klasse var på tur i skogen og kom forbi en diger maurtue. Det var den største maurtuen de hadde sett, det var de alle enige om. Men hvor stor var den? En av de voksne tok fram et målebånd fra lommen. Barna la båndet langs maurtuen fra topp til bunn og leste av: «to meter». De var enige om at en maurtue som var to meter høy måtte være ny rekord! Idet klassen vendte hjemover, ble to jenter stående igjen og se på tuen. Så sier den ene: «faren min er ikke to meter høy, men han er høyere enn den maurtuen der…» Diskuter betydningen av at pedagoger har matematikkfaglig kompetanse sett i lys av denne situasjonen. Oppgaven skal være forankret i teori knyttet til brevet og har de samme kravene til lengde og form. Vi lurer på om dere har noen tips til hvordan løse en slik type oppgave?

Dette er en rik og åpen oppgave.  En faglig og didaktisk kompetent pedagog lytter til elevens innspill og  har en faglig oversikt som gjør at hun evner å ta tak i slike innspill og også har evne til å utvide oppgaven. Jenta er reflektert og stiller seg kritisk  til målingene som ble gjort av den voksne. Hun sammenligner maurtua med høyden til faren, som hun kjenner fra sin egen virkelighet. Aller først burde jenta fått ros for å være så reflektert, oppmerksom, kritisk og engasjert somhun er?

Så hva kan ha skjedd med målingen?

Noe å tenke over…

Hva er målt? Hvordan er det målt? 

Når barna spør: Hvor stor ei maurtue er, gir dette rom for mange ulike tolkninger. Høyde? Volum? 

I tillegg er det spennende å høre om det er mer barna har lyst til å finne ut om omfanget av ei maurtue. Hvor mange maur kan det være? Kan vi gjette først og så forsøke å gjøre et kvalifisert overslag og deretter noen beregninger?

Målinger handler om sammenligninger, direkte og indirekte, måleenheter og måleusikkerhet.

Kan den voksne ha målt feil? Sjekket feil side av målbåndet? Hvor nøyaktig trenger svaret å være, er ogås et spørsmål som dukker opp?

Dette er litt om hva det innebærer å være faglig og didaktisk kompetent, og hvordan dette igjen kan gjøre matematikkundervisningen engasjerende og motivere elevene til å tenke selv, gjøre det meningsfylt og lystbetont å lære matematikk og det på en måte som innebærer mer enn å lære utenat og pugge regler og formler, men bygger på ferdigheter, forståelse og anvendelse av matematikken.

Lykke til med oppgaven

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring