Spørsmål og svar

Lære å telle uten å bruke fingrene?

Hei! Jeg er student ved grunnskolelærer 1-7. På fritiden hjelper jeg et par gutter på 4. trinn med matematikk, en ettermiddag i uka. Guttene teller fremdeles på fingrene, og jeg lurer på om det finnes tips til hvordan jeg kan lære de å telle uten å bruke fingrene? Jeg har sett i lærerbøker, og søkt på nettet, men det finnes svært lite svar på dette. Finner mye informasjon om matematikkvansker generelt og hva de ulike strategiene kalles, men det er generelt lite eller ingen informasjon om hva man kan gjøre for å hjelpe elevene med matematikkvansker videre. Håper på svar!

Takk for henvendelsen din.

Det er et meget viktig spørsmål du stiller. Det fulle svaret kan jeg ikke gi deg, da det kreves flere dagers kursing innenfor metodikk, konkretiseringsmateriell, strukturering av fagstoff og matematisk oppbygning, for å nevne noe.

Det vi vet som lærere er at elevene trenger en fleksibel tallforståelse og at elevene klarer å gjenkalle tallfakta fra hukommelsen. Og at gjenkallelsen foregår raskt og sikkert. Eks at elevene kan 4 + 3 utenat og at de i tillegg forstår addisjon.

Det vi søker er at eleven skal kunne bruke den tallfakta for å løse mer komplekse oppgaver, eks 6 + 7, og da kunne bruke 6 + (4 + 3) og bygge en tier av (6 + 4) + 3.

For å få til dette må også elevene kunne subtraksjon, 7 – 4 = 3, siden elevene har 6 og skal bygge en tier med å bruke noen fra de 7, må de kunne ta bort 4 fra 7.

Det jeg prøver å fortelle deg er at elevene må kunne tallfakta i addisjon og subtraksjon i tallrommet opp til ti for å kunne begynne å bygge over ti. I tillegg trenger elevene forståelse og kunnskap om posisjonssystemet, før tier overgangen kommer.

Når det gjelder å telle på fingrene, kan jeg påpeke noen faremomenter ved å lære elevene å telle uten å bruke fingrene.

  • Det aller viktigste er at telling i hodet, støtter opp om en ensidig tallforståelse; seriasjon (at tall kommer i en rekke). Og det er ikke bra.
  • I tillegg mister elevene muligheten for å styrke en-til-en korrespondansen i telling.
  • Du kan risikere at barnet ikke «merker» at en hånd består av 5 fingre.
  • Tallord-rekka ikke blir knyttet sammen med begrepene mer eller mindre. De kan forbinde addisjon med å telle oppover og subtraksjon med å telle bakover. Det gir ikke forståelse for hverken addisjon eller subtraksjon eller sammenhengen mellom de to regneartene.
  • Telling i hodet forsterker matematikkvansker!

Hva skal du da gjøre med elever som teller, istedenfor å regne?

Ikke gi telleforbud!

Du kan risikere at barnet utvikler andre strategier for å telle, som du ikke umiddelbart oppdager. Men problemet vil fortsatt være der……

I stede anbefaler jeg deg å aktivt bruke elevens fingre og studere dem sammen med eleven.

Drøft finger strategiene med elevene.

Teller alle sammen likedan? Hvilken strategi bruker Per? Bruker Ola samme strategi?

Hvis ikke, hvorfor bruker Ola den strategien? Hva har han oppdaget som  gjør at han bruker en annen strategi? Av de fire guttene, bruker alle samme strategi?

Mitt beste råd til deg er å ta fingrene fram på bordet og bruk dem som fantastiske konkretiseringsmateriell.

Snakk om dem. Hva ser dere? Hvis vi skal løse 5 + 2. Hvor begynner elevene å telle? Let etter systemer på fingrene, eks 3 + 3 (det kan de fleste elevene), og den kan være et godt utgangspunkt å legge fram fingre, 3 og 3 fingre, slik eleven selv vil gjøre det. Så kan dere deretter drøfte 3 + 4 og 4 + 3. Er det noe sammenheng mellom 3 + 3 og 3 + 4. Hva vet vi fra før og hvor mye mer er 3 + 4. Slik at elevene oppdrager at det kun er en mer.

Og bruk den tiden elevene trenger for å opparbeide tallfakta som sitter i «ryggraden» og at de bare kan det utenat.

Jeg anbefaler boka av Dagmar Neumann; Räknefärdighetens rôtter. Hun skriver mye om bruken av fingre for å utvikle elevenes tallforståelse.

Hils guttene fra meg og lykke til videre. 


Jeanette W. Schjetne

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring