Adresseavisens Abelkonkurranse 2002

Pris: 100 kr

Forside Adresseavisens Abelkonkurranse

Samtlige "Lille Abel"- og "Store Abel"- oppgaver fra Adresseavisens Abelkonkurranse samlet i ett hefte. Inneholder matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver med fullstendige løsningsforslag.
Utfordrende og morsomt både for store og små!

Antall
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring